KULIAH IMAN 2

Just another WordPress.com weblog

Apakah Tuhan mempunyai rupa sama seperti manusia?

 

<!–[if !vml]–><!–[endif]–> <!–[if !vml]–>
<!–[endif]–>

Apakah Tuhan mempunyai rupa sama seperti manusia?

Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita… (ITB) (Kejadian 1:26)  

Ada yang mengatakan jika Tuhan juga sama seperti manusia maka boleh mati dan lemah seperti manusia. Jelasnya, bercanggah dengan sifat ketuhanan, dan selalunya mungkin anda pernah mendengar jika Bapa ialah Roh, Yesus ialah manusia, mana mungkin untuk keduanya sama dan satu badan? Penjelasan lengkap ungkapan ayat “rupa” atau dalam sebutan Ibraninya dikatakan “tselem”, yang akan dijelaskan seperti di bawah.

Strong Number: H6754

צלם tselem tseh’-lem Berasal daripada kata akar yang tidak digunakan sebagai rujukan maksud pembuatan bayangan; a phantom, iaitu, (figuratif) illusion, menyerupai; oleh itu hanya mewakilkan figure, terutamanya seperti patung(idol): – rupa(shape), vain shew.

צלם Tselem Jumlah keseluruhan berlaku dalam  KJV: 18

Rupa-rupa, 9

1Sa_6:5 (2), 1Sa_6:11, 2Ki_11:18, 2Ch_23:17, Eze_7:20, Eze_16:17, Eze_23:14, Amo_5:26

rupa, 8

Gen_1:26-27 (4), Gen_5:3, Gen_9:6, Exo_20:4, Lev_26:1, Psa_73:20

show, 1

Psa_39:6

 

Pendeknya, ayat “menurut gambar dan rupa kita”  yang dirujuk sebagai figurative adalah merupakan “penyamaan” berupa yang tidak diketahui kerana ianya hanya metafora sahaja, dan bakal membawa maksud yang luas. Rujukan kamus Oxford University menyatakan maksud figurative ialah bentuk adjektif (kata yang menjelaskan kata nama) seperti berikut:

1  bergerak daripada penggunaan kata secara literal; metafora.

2 Seni menunjukkan rupa yang boleh diiktiraf daripada hidupan.

– DERIVATIVES figuratively adv. figurativeness n.

Gen 2:7 ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.

 

Kejadian 1:26-28

Marilah Kita cipta manusia. Tuhan Triniti mempersetujuinya, kerana manusia, apabila diciptakan harus dipersembahkan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iaitu dalam nama besar ini kita, mempunyai alas an yang benar, dibaptis, kerana diatas nama inilah kita berhutang. Biarlah dia menguasai manusia iaitu yang mengatakan, Marilah Kita cipta manusia.

Manusia sebaik sahaja dicipta, melihatkan semua ciptaan yang dihadapannya, sama ada merenungkan dan untuk menghiburkannya.

II.      Bahawa penciptaan manusia adalah lebih sebagai tanda dan jelasnya bertindak bagi kebijaksanaan surgawi dan kuasa berbanding dengan ciptaan yang lain.  Secara naratifnya berbeza dengan fungsi dan kewujudan yang lain. Manusia adalah ciptaan yang berbeza daripada semua ciptaan yang diciptakanNya. Daging dan Roh, surga dan bumi, harus diletakkan bersama dengannya, dan harus terikat kepadanya. Dengan itu,  Tuhan sendiri tidak hanya sekadar mencipta mereka, malah sanggup menyatakan diri kepadanya.

III. Manusia tersebut dicipta dalam “rupa” Tuhan dan dari segi keinginannya diberi, dua perkataan untuk menjelaskan perkara yang sama dan membuat keduanya lebih ; (rupa)image dan keinginan( likeness) mengetengahkan rupa yang diingini, penyerupaan paling dekat bagi apa-apa makluk ciptaannya. Manusia bukan dibuat dalam keinginan apa-apa makluk yang berada di hadapannya, melainkan keinginan Penciptanya; pun masih di antara peribadi Tuhan yang merupakan jarak yang tidak terbatas. Kristus hanyalah penjelasan(express) rupa bagi Tuhan, sebagaimana Triniti dalam alam(nature). Ia hanyalah suatu pengiktirafan Tuhan yang diletakkan bagi manusia, yang merupakan pemilik “rupa” Tuhan hanya sebagai bayangan dalam kaca, atau contoh gambar Raja yang diletakkan pada siling/duit.

 

Rupa Tuhan terdiri daripada 3 perkara: –

1. Dalam alam dan rupanya, bukan yang ada dalam badannya (sebab Tuhan bukanlah badan), melainkan tubuhnya.Penghormatan ini telah Tuhan letakkan pada manusia, bahawa Kalimat harus dibuat daging, Anak Tuhan dipakaikan pakaian seperti kita dan akan secepatnya menyeliputi kita dengan kemuliaannya. Dengan itu kita boleh mengatakan Dia menyertai semasa Tuhan menciptakan dunia, bukanlah dunia tinggi, melainkan dunia rendah manusia, membentuk badan manusia, pada permulaannya, berdasarkan pelan rancangan masanya. Tapi inilah nyawa, sebuah manusia, yang sememangnya membawa rupa Tuhan.  Nyawa adalah roh, suatu roh kepintaran yang tidak membenarkan manusia hidup selama-lamanya, roh yang bergerak dan mempengaruhi, di sana juga menyerupai Tuhan, iaitu Bapa yang juga Roh, dan juga nyawa bagi dunia. Roh manusia ialah merupakan lilin bagi Raja. Nyawa sebuah manusia, terdiri daripada pertimbangan kemampuan memahami, keinginan, dan kuasa bergerak, kemungkinan adalah penerang kaca-terlihat pada alam, di mana untuk melihat Tuhan.

2. Berada di tempatnya dan kuasanya: marilah Kita ciptakan manusia dalam rupa Kita, dan diberi kuasa. Sebagaimana dia memerintah makluk ciptaan, dialah yang, merupakan wakil Tuhan, di atas bumi; mereka tidak layak/upaya untuk takut mahupun menyembah Tuhan, maka dengan itu Tuhan memberikan kepada mereka ketakutan dan melayani manusia. Pun, pemerintahan ini adalah dengan kebebasan sendiri dan dengan kebijaksanaan yang diinginkan melalui “rupa” Tuhan berbanding dengan makluk ciptaan lain.

 3. Dalam kesucian dan kejujuran. Rupa Tuhan bagi manusia terdiri dalam bentuk pengetahuan, kebenaran, dan kesucian murni, Eph_4:24; Col_3:10. Dia adalah jujur, Ecc_7:29. Dia memiliki kelakuan yang dikhaskan bagi semua kuasa semula jadi bagi  keseluruhan keinginan Tuhan. Pengetahuannya menunjukkan benda suci dengan jelas dan benar, dan tiada kesilapan dalam pengetahuannya.  Keinginannya tersedia terikat dan meluas universal dengan keinginan Tuhan, tanpa ada yang berlawanan/bercanggah. Pemikirannya sentiasa senang dibawa dan khas kepada perkara terbaik, dan tidak terdapat kesia-siaan di sana. Semua kuasa dalaman boleh dikawal, tanpa ada pendurhakaan. Oleh itu, suci, juga bahagia, di mana keluarga pertama kita, yang memiliki “rupa” Tuhan dalam diri mereka. Dan inilah penghormatan,diletakkan bagi manusia sejak mulanya, dan inilah alasan bagi kita untuk seharusnya tidak mengetakan perkara yang menyakitkan antara satu sama lain  (Jam_3:9), mahupun menyebabkan kesakitan antara satu sama lain (Gen_9:6), dan merupakan alasan benar supaya kita tidak mendasarkan diri kita kepada khidmat dosa, dan mengapa kita harus menyerahkan diri kita kepada khidmat/kehendak Tuhan.

But how art thou fallen, O son of the morning! How is this image of God upon man defaced! How small are the remains of it, and how great the ruins of it! The Lord renew it upon our souls by his sanctifying grace!

IV. Bahawa manusia diciptakan lelaki dan perempuan, dan memberkati mereka dengan berkat membiak dan semakin bertambah. Tuhan menyatakan, marilah Kita cipta manusia, dan kemudian disertai, jadi Tuhan menciptakan manusia; dia menjadikan apa yang direncanakan. Dimana kita mengatakan dan melakukan ialah dua perkara; tapi bukanlah begitu bagi Tuhan. Dia menciptakan mereka Lelaki dan perempuan, Adam dan Hawa – Adam pertama, dan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya  , ch. 2. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya. (Mal_2:15), melaluinya mereka bersatu dalam Roh, oleh itu Yesus juga memberitakan isu penceraian, Mat_19:4, Mat_19:5. Bapa pertama manusia, Adam, dihubungkan dengan satu isteri; dan, jika dia membuangkannya maka tidak ada lagi orang untuk dikahwin, yang jelasnya menunjukkan bahawa ikatan perkahwinan bukanlah hanya sekadar  berahi. Malaikat tidak diciptakan lelaki dan wanita, sebab mereka tidak untuk menunjukkan jenis-Nya (Luk_20:34-36); tetapi manusia [tapi manusia diciptakan begitu, bahawa alam harus berterusan dan bangsa semakin bertambah. Api dan lilin, yang menerangi dunia bawah, kerana ianya perlu, dan pergi, mempunyai kuasa sebagai cahaya ; tapi begitu juga dengan cahaya surgawi: bintang juga tidak menyalakan bintang. Tuhan menciptakan manusia tapi satu lelaki dan satu wanita God, bahawa semua bangsa manusia harus menyedari diri mereka untuk diciptakan sebagai satu darah, keturunan daripada gudang asas, dan dengan itu dibuatkan untuk mempunyai cinta satu sama lain. Tuhan, telah menciptakan mereka dan membolehkan meneruskan alam yang diterima mereka, dengan mengatakan kepada mereka, “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, ..”. Disini Tuhan mengurniakan mereka, 1. Sebuah kekuasaan: Penuhi bumi: itulah yang telah diberikan kepada anak  manusia. Mereka diciptakan untuk menduduki permukaan bumi, Kis_17:26. Tuhan menghantar manusia untuk menjaga ciptaannya di bumi, bertindak seperti penuainya di bumi yang rendah ini dan dia sendiri sebagai penerima tuaian, dan membayar harga ciptaannya (Maz_145:10); dan, terakhir, adalah untuk menjadi. 2. Beranak cucu, untuk menikmati  miliknya, menyatakan berkat terhadap manusia, kepada rupa sucinya yang harus dipanjagkan ke seluruh penjuru dunia dan berterusan setiap masa. Berkembang-biak dan meningkat bergantung kepada berkat Tuhan: Obed-edom mempunyai dua orang anak, sebab Tuhan telah memberkati mereka, 1 Kor_26:5. Ia adalah kepunyaan berkat ini, yang Tuhan nyatakan dahulu, bahawa bangsa manusia harus diteruskan dan bahawa sebagaimana satu generasi meninggal yang lain akan datang lagi.

 

V. bahawa Tuhan memberikan kepada manusia, menguasai/lebih tinggi dari semua makluk bumibermula daripada ikan di lautan sehinggalah kepada burung-burung di udara . Melalui cara itu manusia adalah sama ada, dia mempunyai kuasa terhadap kedua-duanya, lebih dari sekadar hidupan berkeliaran di atas bumi, yang jelasnya berada di bawah kuasanya dan dalam jangkauannya. Tuhan menciptakan ini sebagai memberi penghormatan kepada manusia, bahawa mereka harus menemukan diri mereka lebih kuat dan akan membawa penghormatan terhadap Penciptanya. Penguasaan ini kebanyakannya dimusnahkan dan disebabkan kejatuhan mereka ; pun begitu Tuhan terus bekerja untuk membantu manusia daripada terus terjatuh dan menyelamatkan mereka, dan kasih Tuhan memberikan kepada orang-orang benar sesuatu yang baru dan hak milik yang lebih baik daripada ciptaannya berbanding dengan yang terhina kerana dosa ; dan inilah milik kita jika dalam berada dalam Kristus fo, 1Co_3:22.

 

 

Penutup: Tuhan Bapa ialah Roh = Yesus daging = SALAH =tidak sama

Tuhan Bapa Roh = Yesus Roh(Roh Yesus) = BETUL = Sama

Keduanya menggunakan kuasa Roh Kudus

 

Marilah Tuhan perbaharui “rupamu” dalam diri kami!

<!–[if !vml]–>

<!–[endif]–>

Advertisements

November 21, 2008 - Posted by | PORTAL KRISTOLOGI |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: