KULIAH IMAN 2

Just another WordPress.com weblog

Kalimah dan Isa-Almaseh

 

<!–[if !vml]–><!–[endif]–> <!–[if !vml]–>

<!–[endif]–>

KALIMAH

 

Kemusykilan terhadap al-Quran mengenai Fakta-fakta Sejarah

 

Kajian kami mendedahkan banyak sekali kesilapan-kesilapan al-Quran dari segi Sejarah, tetapi kami tidak dapat huraikan segala-gala kemusykilan-kemusykilan itu, dan hanya akan membawa perhatian kepada beberapa kesilapan-kesilapan Sejarah yang lebih jelas dan ketara.

i) Penyaliban Hazrat ‘Isa al-Masih

Pentafsir al-Quran secara lazimnya sentiasa mengutarakan salah-tafsiran mereka yang mendakwa Isa al-

Masih itu tidak mati disalib. Salah tafsiran ini diceritakan lagi dengan hemat bahawa kaum Yahudi kononnya ‘telah menjadi keliru sehingga mereka menyalib seorang lain yang miripnya merupai ‘Isa (konon).’

 

Contohnya boleh diambil dari surah 4 ayat 157: “..Padahal bukanlah mereka membunuhnya dan bukan pula menyalibnya, melainkan orang yang serupa dengan dia..”.

Tafsir al-Baidawi (ms.135) juga memberi ulasan yang cenderung kepada tafsiran di atas. Bukan dia sahaja, tetapi beberapa ulamak lain juga berpendapat begitu. Akan tetapi, ada juga ulamak-ulamak Islam yang tidak mencapai kata sepakat dengan pendapat di atas ini -seperti yang boleh dilihat dalam rencana yang berjudul : Kewafatan Isa al-Masih Menurut Sumber Islam . Mereka yang menafikan penyaliban Isa al-Masih itu telah mengabaikan dan meninggalkan catatan-catatan sejarah oleh Matius, Markus, Lukas dan Yahya (Matius dan Lukas itu adalah pengikut dan sahabat kepada Isa sendiri!). Bukan itu sahaja, tetapi mereka juga mengabaikan pembabad-pembabad dan periwayat sejarah dunia yang lain. Mereka membutakan diri mereka kepada catatan sejarah Empayar Rum yang telah mencatit bahawa seorang lelaki berbangsa Yahudi dengan nama ‘Isa al-Masih telah mati disalib dibawah arahan serta sezaman dengan Pontius Pilatus, seorang Gabenor Rum wilayah Palestin. Gabenor ini telah mengalah kepada tuntutan-tuntutan dan ugutan pemimpin-pemimpin dan imam-imam besar Yahudi.

 

Oleh yang demikian adalah sungguh TIDAK Masuk akal sekali bagi seorang yang muncul lebih daripada enam ratus SELEPAS Peristiwa bersejarah Penyaliban itu, dan cuba mengumumkan kepada dunia-sambil mengetepikan semua fakta-fakta sejarah dan dalil-dalil bersejarah-bahawa kononnya orang yang telah disalibkan itu bukanlah Isa Al-Masih!! Ibaratnya: Ini adalah sama dengan seorang yang muncul dalam masa beratus-ratus tahun lagi; dan cuba mengisytiharkan bahwa orang yang telah mati dibunuh pada abad yang kedua-puluh TM itu adalah BUKAN Mahatma Gandhi (Atau Anwar Sadat atau John F.Kennedy!), sebaliknya, dia adalah seorang lain yang miripnya menyerupai simati itu..!! Sudah pastilah, tiada seorang pun yang berfikiran waras, akan mempercayai kata-kata orang ini – walau pun dia menuntut bahwa malaikat Jibril (atau suatu malaikat guruh itu) telah ‘mewahyukan’ ura-ura ini kepadanya. Amat jelaslah umat Islam lazimnya mengadakan tafsiran mereka yang begitu janggal ini dan peloporinya tanpa apa-apa asas yang benar. Bukan sahaja ura-ura yang janggal ini yang telah disalah-tafsirkan, terdapat banyak lagi salah tafsiran janggal mereka yang lain – seperti konsep ketuhanan atau Tauhid yang dibawa oleh Al-Masih ‘Isa, Firman Allah dan Wahyu-Nya serta misi dan kerja Isa Al-Masih sendiri telah disalah-tafsirkan oleh mereka dengan ketaranya.

 

Dr Stephen Tong -Ada banyak bukti yang mengungkapkan pernyataan Yesus mengenai keilahiannya, yaitu :

1.           Yesus menyatakan dirinya sebagai  Jehovah (Tuhan dalam Perjanjian Lama)

2.           Yesus menyatakan sebagai mesias

3.           Yesus menerima penyembahan

4.           Otoritas perkataan-perkataan Yesus

5.           Yesus memerintahkan berdoa dalam nama-Nya

 

<!–[if !vml]–>

<!–[endif]–>

Advertisements

November 21, 2008 - Posted by | PORTAL ISLAM |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: