KULIAH IMAN 2

Just another WordPress.com weblog

TIADA TUHAN SELAIN KRISTUS?

Dalam bukunya Ar-Radd al-Jamil li-ilahiyat ‘Isa bi-syarih al-Injil, imam al-Ghazali setuju bahawa 1 Korintus 8:4- 6 sebagai salah satu bukti Injil tentang keesaan Allah. Tafsirannya saja yang mungkin berbeza dengan iman Kristian.

Dalam sebuah terjemahan bahasa Arab, 1 Korintus 8:4 yang dalam bahasa Yunani diawali ungkapan: ada huruf Yunani : oudeis theos eteros ei me eis diterjemahkan “Laa ilaha ilallah” iaitu “Tidak ada ilah (atau sembahan) selain Allah”.

Selanjutnya, menjelaskan ayat 6a yang menegaskan:

faainna lana ilahan wahidan huwallah” (maka bagi kami hanya ada satu ilah/sembahan iaitu Allah) (7)

– kita setuju dengan komentar al-Ghazali mengenai konsekuensi ayat ini bahawa kita harus menghapuskan selain-Nya untuk memilki sifat keilahian. (8) Ini adalah konsekuensi dari tawhid al-uluhiya. Hanya kepada Allah semata-mata seorang menyembah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain. Selanjutnya, 1 Korintus 8:6b menegaskan prinsip yang dapat dibandingkan dengan ajaran Islam tawhid alrububiyah.

Maksudnya, penegasan bahawa Allah adalah satu-satunya rabb al-‘a-alamin (Tuhan/Penguasa alam semesta). Perbezaannya, dalam Kristian gelar kedua (rabb) ini ditetapkan kepada Yesus. “Wa lana rabbu wahidun wa huwa Yasu’ al-Masih alladzi bihi kana kullu sya’in” (Dan bagi kita hanya ada satu rabb/Tuhan, iaitu Yesus Kristus, yang melalui-Nya segala sesuatu diciptakan). Mengapa? Ungkapan “melalui-Nya segala sesuatu telah diciptakan”, menunjuk kepada Firman Allah yang kekal bersama Dzat Allah (Yohanes 1:3). Dan Firman Allah itu telah menjadi manusia.

Dalam kemanusiaan-Nya itu Yesus menjalankan tugas Ilahi sebagai Messiah, kepada siapa Allah telah menyerahkan “segala kuasa di surga dan di bumi”. Dengan demikian, jelas bahawa dengan ajaran Ketu(h)anan Yesus itu umat Kristian tidak bermaksud mengadakan Tuhan selain Allah (arbabun min dunillah). Sebab sekali lagi seperti ditegaskan Filipi 2;11, Kristus adalah “ar Rabbu tamjidu lil-lah”

(Tuhan/Rabb bagi kemuliaan Allah).

 

Hazrat ‘Isa adalah satu keperibadian yang sangat unik, kerana sejak Dia dilahirkan sehingga kewafatanNya menjadi bahan topik yang tidak pernah berkesudahan. Sesetengah orang binggung disebabkan oleh nama ‘Isa ,ada juga yang terhibur dan mempunyai harapan di dalam nama ‘Isa dan ada pula yang marah dan sangat benci dengan nama ‘Isa .

Nama yang unik ini sangat menarik perhatian untuk kita bincangkan.’Isa sememangnya manusia seratus peratus,dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki Dia adalah seorang manusia.Dia dilahirkan daripada seorang ibu yang juga merupakan seorang manusia,sehingga Dia juga dipanggil seorang Anak Manusia.’Isa juga dipanggil seorang Yahudi,kerana bapa bagi asal keturunannya adalah Daud,oleh sebab itu Dia juga dipanggil Anak Daud.

 

 

 

 

Advertisements

November 21, 2008 - Posted by | ALKITAB & QU'RAN -KONSEP TRITUNGGAL, TRINITI |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: