KULIAH IMAN 2

Just another WordPress.com weblog

Konsep anak Tuhan ?

Konsep anak Tuhan?

Banyak kata-kata ini di dalam Injil

(a) “Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. (Injil – Lukas 3: 38).

(b) “Maka anak-anak Allah melihat, bahawa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu; siapa saja yang disukai mereka…ketika anak-anak Allah menghampiri anak anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka; inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala; orang-orang yang kenamaan.” (Kejadian 6: 2 dan 4).

(c) “…Beginilah Firman Tuhan: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung.” (Keluaran 4: 22) .

(d) “… Efraim adalah anak sulung-Ku.” (Yeremia 31: 9).

(e) “… Anak-Ku engkau (Daud). Engkau telah Ku (Tuhan) peranakkan pada hari ini.”

(Mazmur 2: 7).

(f) “Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah.” (Roma 8: 14).

CONTOH JAWAPAN:

Sebenarnya telah terjadi kesilapan mengerti dari orang yang bukan Kristian tentang sebutan “Anak Allah” dan “anak-anak Allah? Tidak pernah ada seorang nabi yang disebut sebagai “Anak Allah”, bahkan tidak ada gelaran “Anak Allah” dalam bentuk tunggal buat manusia.

Ungkapan “anak-anak Allah” dalam bentuk jamak ditujukan pertama kali kepada keturunan Set (Kejadian 6:2); kedua kepada malaikat-malaikat (Ayub 1:6); ketiga, kepada bangsa Israel; dan keempat, kepada raja-raja Israel dulu. Gelar atau sebutan Anak Allah dalam bentuk tunggal huruf Capital hanya dimiliki oleh Yesus Kristus.

Lukas 1:32

Kata Malaikat : “Ia akan menjadi besar, dan akan disebut Anak Allah yang Maha

Tinggi”.

Perhatikan kata disebut, jadi Anak Allah bagi Yesus adalah sebutan. Predikat Anak Allah bagi Yesus bukan pada waktu ia dilahirkan melalui Maria di Betlehem, Yesus disebut Anak Allah setelah Dia menjadi besar, dan dibaptis di sungai Yordan, kemudian Roh Allah turun kepadaNya, barulah Dia disebut Anak Allah:

Matius 3:16-17

3:16 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun keatasNya,

3:17 Lalu terdengarlah suara dari Sorga yang mengatakan: “Inilah Anakku yang

Kukasihi, kepadaNyalah Aku berkenan.

Jadi jelaslah bukan manusia Yesus yang turun dari Sorga ke Bumi, melainkan Roh Allah yang bersatu dengan Yesus, dan Dia mendapat sebutan Anak Allah. Yesus disebut Anak Allah sebab Roh Allah tinggal di dalam Dia. Yesus disebut Anak Allah, lengkapnya Anak Tunggal Allah, kerana Dia tidak hanya dipimpin Roh Allah, melainkan Roh Allah diam didalam Dia dan melakukan pekerjaan Allah. (Yohanes 1: 14, Yohanes 14:10).

Umat Kristian dan orang-orang percaya juga disebut anak-anak Allah (anak = huruf kecil dan jamak).

Alkitab menyatakan :

Roma 8:14

Semua orang yang dipimpin Roh Allah (Kudus) adalah anak Allah. Apakah tanda-tanda anak Allah itu?

a) Anak Allah dapat menyebut Allah, Bapa kami (Roma 8:15)

b) Anak Allah dapat menyebut Yesus Tuhan (1 Korintus 12:3)

c) Anak Allah dapat membawa damai (Matius 5:9)

d) Anak Allah dapat mengasihi musuhnya (Lukas 6:35)

Orang-orang Kristen dan orang-orang percaya yang dipimpin Roh Allah (Roh Kudus), disebut anak-anak Allah. Yesus Kristus juga disebut Anak Allah. Jadi apakah perbezaan antara sebutan Anak Allah bagi Yesus dan bagi orang Kristian? Dari semua umat Kristian yang berhak disebut ANAK TUNGGAL ALLAH adalah Yesus Kristus sendiri.

Sedangkan orang Kristian disebut anak allah kerana mereka dipimpin Roh Allah dan juga percaya serta diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya.

Yohanes 1:12

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, iaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya.

1 Yohanes 2:22

Dan benar Yesus Kristus adalah Anak Allah. Siapa yang menyangkal Bapa maupun Anak adalah pendusta, anti-kristus.

Berhubung dengan persoalan anak sulung Allah, kita teliti ayat-ayat yang dikutip di bawah.

Keluaran 4:22

Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung;

Yeremia 31:9

Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka; Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung; sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulung-Ku.

Kita baca dulu pada Kejadian 48:14,

Kejadian 48:14

Tetapi Israel(Yakub) mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bongsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye-jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung.

Bahawa Efraim adalah anak (keturunan langsung) dari Yakub (Israel) yang menerima hak kesulungan. Kejadian ini mengulang kisah Yakub (Israel) dengan Esau. Dicatatkan bahawa Israel menerima Hak Kesulungan dan kemudian pada saat Israel uzur Hak Kesulungannya dilimpahkan kepada Efraim salah satu anak lelakinya.

Berhubung dengan persoalan anak-anak Allah yang kahwin dengan anak-anak manusia adalah seperti berikut :

Kejadian 6:2

maka anak-anak Allah melihat, bahawa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.

NASB : that the sons of God saw that the daughters of men were beautiful; and they took wives for themselves, whomever they chose.

KJV : That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose .

INTERLINEAR : VAYIRU (dan mereka melihat) VENEI-HAELOHIM (anak-anak

Allah itu) ET-BENOT (anak-anak perempuan) HAADAM (manusia itu)KI (bahwa)

TOVOT (cantik) HENA (mereka) VAYIKKHU (dan mereka mengambil) LAHEM (bagi

mereka) NASHIM (isteri-isteri) MIKOL (dari semua) ASHER (yang) BAKHARU (mereka

memilih)

Anak-anak Allah, VENEI-HAELOHIM adalah keturunan Set yang saleh, mereka mulai menikah dengan anak-anak perempuan manusia iaitu wanita tidak saleh dari keturunan Kain.

Garis keturunan Set yang saleh dan garis keturunan Kain yang fasik menjadi kendur kerana ada perkawinan campur, iaitu pernikahan di antara kedua garis keturunan ini yang digambarkan dalam Kejadian 6:2 itu.

Bahawa “anak-anak Allah” itu adalah keturunan Set yang takut akan Allah, anak-anak rohani Allah, sedangkan “anak-anak perempuan manusia” adalah dari garis keturunan Kain yang naik hanya sampai tingkat manusia, dan tidak mencapai tingkat anak-anak Allah.

Beberapa penafsir berpendapat bahawa “anak-anak Allah” adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Ini tampaknya tidak mungkin, kerana tidak ada pernikahan di antara para malaikat (Matius 22:30).

Di dunia ada beberapa tempat di mana sungai yang jernih dan bening bergabung dengan sungai yang berlumpur dan keruh. Pada saat kedua sungai itu bergabung, mula-mula tidak terjadi percampuran antara air yang jernih dengan air yang berlumpur, tetapi keduanya mengalir bersama di palung sungai yang sama, air yang jernih di satu sisi dan air yang berlumpur di sisi yang lain, dengan garis pemisah yang hampir jelas terlihat di antaranya. Akan tetapi, setelah melewati jarak tertentu, kedua aliran sungai itu mulai berbaur, dan tidak lama kemudian air berlumpur membuat air jernih menjadi berwarna kecoklatan yang keruh. Sejak itu dan seterusnya semuanya menjadi berlumpur.

Demikianlah halnya dengan garis keturunan Set dan Kain. Selama ada pemisahan, garis keturunan Set menghasilkan orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Tetapi setelah dimulai perkawinan campuran dan pemisahan itu menjadi kendur, maka tidak lama kemudian “dilihat Tuhan bahawa kejahatan manusia besar di bumi dan bahawa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.”

Silakan baca Kejadian 6 dan seterusnya sampai dengan Kejadian 9 tentang kejahatan manusia, penghukuman dengan Air Bah sampai dengan perjanjian Allah dengan Nuh sebagai keturunan Set yang setia kepada Allah.

Advertisements

November 25, 2008 - Posted by | Uncategorized |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: