KULIAH IMAN 2

Just another WordPress.com weblog

LOT berzinah dengan ayahnya?

LOT berzinah dengan ayahnya?

INCEST–“Hubungan seksual  antara dua orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat.”

(Kamus New Collins). Contohnya, antara ayah dan anak perempuannya, anak laki-laki dan ibunya, ayah dan menantu perempuannya, kakak laki-laki dan adik perempuannya, dan lain sebagainya.

Perzinahan di Dalam Kitab Tuhan (?) Antara Seorang Ayah dan Anak Perempuannya:

(a) “Pada malam itu mereka (kedua anak perempuan Lot) memberi ayah mereka (Lot) minum anggur; lalu anak perempuan yang lebih tua berhubungan seksual dengannya.

Keesokan harinya berkatalah sang kakak kepada adik-nya: “Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; Sebaiknya malam ini kita beri dia minum anggur lagi; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, sehingga masing masing kita akan mempunyai anak dari ayah kita. Demikianlah pada malam itu juga mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu anak perempuan yang lebih muda berhubungan seksual juga dengan ayahnya; …. Dengan cara ini mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka.” (Injil – Kejadian 19:33-36).

Dari “Good News Bible in Today’s English”.

Pada Injil versi yang lebih lama, seperti versi King James dan Katholik-Roma,

“Hubungan Seksual” dengan samar dilukiskan dengan “Menyambung Keturunan Dari Ayah Kita.”

CONTOH JAWAPAN:

Lot bukanlah NABI seperti yang disebut diatas. Nabi adalah utusan Tuhan yang menyampaikan pesanNya kepada umat manusia. Contohnya Musa, yang menyampaikan pesan kepada Bangsa Israel. Apa yang dikisahkan Alkitab adalah apa yang terjadi, dan tidak ada perintah untuk mengikuti tindakan kedua-dua anak Lot tersebut dalam seluruh Alkitab. Kemudian bacalah Alkitab secara lengkap Kisah ini. Jangan cuma mengutip sepotong-potong beberapa ayat untuk menyerang saja :

Apakah Allah tidak memberikan hukuman DOSA tersebut?

Keturunan Lot dari ke 2 anak perempuannya adalah :

Kej 19:36 Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka.

Kej 19:37 Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab;

dialah bapa orang Moab yang sekarang.

Kej 19:38 Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang sekarang.

Bangsa Moab dan Bangsa Amon tertulis dalam Alkitab adalah Bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Kita lihat nasib dari bangsa Amon dan Moab berikut ini. Kutipan berikut diambil dari :

Ensiklopedia Alkitab Masa Kini jilid 1 dan 2 Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1992

Bagaimana nasib bani Amon (jilid 1 halaman 42 ) :

Orang-orang Amon hidup terus hingga abad ke 2 SM … Keluarga Tobia hidup terus hingga abad ke 2 SM seperti ditunjukkan oleh bukti arkeologi dari Transyordania dan

Mesir.

Bagaimana nasib bani Moab (Jilid 2 halaman 93) :

.. akhirnya Moab ditundukkan Nebukadnezar dan berturut-turut diperintah oleh orang Persia dan berapa kelompok bangsa Arab. Orang Moab tidak ada lagi sebagai bangsa merdeka ?Alexander Yaneus menundukkan mereka abad 2 SM.

Jadi bangsa Amon dan Moab lenyap dari panggung sejarah sekitar abad ke 2 SM.

Mungkin kerana bangsa ini dihasilkan dari hubungan sedarah sehingga mereka relative lebih lemah sehingga tidak dapat bersaing dengan bangsa disekitarnya.

Dengan demikian meskipun Lot adalah orang benar (Yunani ‘dikaios’, 2 Petrus 2:7), namun ia bukanlah orang yang tidak bersalah, apalagi orang yang tidak berdosa. Lot adalah anak laki-laki Haran, adik Abraham yang paling muda, sehingga Lot adalah kemenakan Abraham. Terkecuali riwayat hidupnya dalam Kitab Kejadian, namanya tidak disebut lagi dalam Perjanjian Lama kecuali sebagai acuan untuk turunannya.

Nama Lot disebut oleh Yesus dalam Lukas 17:28-32 dan juga oleh Petrus dalam 2 Petrus 2:7 dan ayat-ayat berikutnya.

Lot menyertai Terah, Abram dan Sarai tatkala mereka berjalan dari Ur ke Haran, dan pergi bersama Abram dan Sarai ke Kanaan, terus ke Mesir, dan kemudian kembali ke Kanaan lagi. Kelemahan wataknya pertama kali nampak tatkala ia demi partimbangan mementingkan diri sendiri memilih lembah Yordan yang diairi dengan baik. Keputusan ini membawanya ke tengah-tengah orang Sodom yang jahat, dan ia harus ditolong dari akibat kebodohannya, mula-mula oleh Abraham, kemudian oleh dua malaikat. Pada peristiwa yang kemudian itu ia menunjukkan kelemahan dan kecenderungannya untuk melakukan kompromi. Penyelamatannya dari Sodom secara jelas dikaitkan dengan ingatan Allah terhadap Abraham dalam Kejadian 19:29.

Melalui kemabukannya dua anak perempuannya memperoleh anak dari dia, dan mereka menjadi leluhur dari bangsa Moab dan bangsa Amon.

Alkitab menceritakan kejadian yang sebenarnya dan kejadian itu memiliki makna tersendiri seperti yang dihuraikan di atas. Berapa banyak lagi serangan berupa tuduhan porno yang dilemparkan dengan kesilapan pengertian alkitab(1) dan ayat-ayat yang dikutip sepotong-potong(2)?

Advertisements

November 25, 2008 - Posted by | ALKITAB-NABI PORNO, INCEST, BERHALA |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: