KULIAH IMAN 2

Just another WordPress.com weblog

Teologi Kematian dan Kebangkitan Yesus

Teologi Kematian dan Kebangkitan Yesus

1. Bukti-Bukti Penyaliban/kematian Yesus Kristus

Sebelum bergerak kepada bukti kebangkitan Yesus, saya membawa pembaca sekali mengimbas pada bukti-bukti penyaliban Yesus:

1. Nubuat dan Ramalan-Ramalan Mengenai Penyaliban-Nya
2. Pernyataan daripada Yesus Kristus Sendiri
3. Kesaksian daripada Para Hawariyun
4. Tanda-tanda yang Menyusul Ketika Kewafatan Yesus Kristus
5. Kebangkitan Yesus Kristus dari Maut
6. Kesaksian daripada Ahli Sejarah
7. Kesaksian daripada Pilatus, Gabenor Empayar Roman
8. Penggunaan Simbol Salib oleh Pengikut Awal
9. Kesaksian Sejarah dan Kesinambungan Peringatan Umat Kristian
10. Kesaksian daripada Kitab Talmud

Untuk menepis kebenaran fakta bukti-bukti ini adalah sukar, sudah tentu memerlukan penjelasan panjang, membawa banyak masa, malah apa yang pasti setiap satunya belum tentu dapat ditidakkan, malah membingungkan. Bagi para Skeptik hal ini perlu menjadi ujian dan bagi yang sudah percaya harus juga mempelajarinya, ini membuktikan anda berusaha untuk hidup, tidak mempersiakan masa dunia dan meletakkan roh anda selamat sehingga ke alam kekal.

Artikel terkait:
Sila baca selanjutnya ke — Bukti penyaliban/kematian Yesus berasaskan Alkitab dan Al-Quran di Laman Alkitab-Kematian Dan Kebangkitan Yesus.

2. Kebangkitan Yesus

Yesus semasa hidupnya sebagai manusia lebih banyak melakukan mukjizat dan disahkan tidak melakukan dosa. Lebih daripada itu, Yesus sendiri bangkit dari maut dan mengalahkan maut. Sangat berbeza dengan dongeng-dongeng mengenai mati dan bangkitnya dewa-dewa dalam agama-agama kafir, tiada berbanding dongeng-dongeng kebangkitan dalam agama-agama lain, dan tidak ada dakwaan lain yang mendapat bukti-bukti dari luar Kitab Suci (contohnya bukti sejarah) yang begitu banyaknya.
Menurut sarjana Komentari Mathew Henry,
Menurut Sarjana Easton, salah satu daripadanya ialah fakta cardinal dan doktrin Injil. Jika Kristus tidak bangkit, dasar keimanan kita beku (1Kor_15:14). Keseluruhan wahyu perjanjian baru berkaitan dengan ini sebagai bukti fakta sejarah. Pada hari Pentakosta, Petrus menyetujui keperluan kebangkitan Kristus hasil ramalan melalui ayat dalam Maz_16:1-11 (Kisah_2:24-28). Dalam dirinya sendiri, Raja kita jelas menubuatkan kebangkitannya (Mat_20:19; Mar_9:9; Mar_14:28; Luk_18:33; Yoh_2:19-22).
Para Pengikutnya memberi kata putus terhadap fakta yang berhubung dengan peristiwa ini, dan Rasul, juga, dalam ajaran umum mereka mengajarkan penekanan kepada ini. Sepuluh daripada penampilan kebangkitan Yesus dicatatkan dalam Perjanjian Baru. Ia dapat disusun seperti berikut:
(1.) Malaikat dan Yesus sendiri menyatakan kepada Mary Magdalena di kuburnya seperti yang dicatatkan oleh Yohanes (Yoh_20:11-18), dan juga ditekankan dalam Markus (Mar_16:9-11).
(2.) Untuk wanita yang lain, “Mary,” Salome, Joanna, dan yang lain, setelah balik daripada melawat kubur dan seperti yang dikatakan malaikat dicatatkan oleh penulis Matius (Mat_28:1-10). (Banding Mar_16:1-8, dan Luk_24:1-11.)
(3.) Kepada Simon Petrus sendiri pada hari kebangkitannya. (lihat, Luk_24:34; 1Kor_15:5.)
(4.) Kepada dua pengikutnya yang dalam perjalanan ke Emmaus pada hari kebangkitannya, dicatatkan dengan jelas hanya dalam Dr. Lukas (Luke 24:13-35. Bandingkan, Mar_16:12, Mar_16:13).
(5.) Kepada sepuluh pengikutnya (Thomas tiada) dan yang lain “bersama mereka,” di Yerusalem pada malam hari kebangkitannya. Salah satu daripada pengikutnya mencatatkan penampilannya, dalam Yohanes (Joh_20:19-24).
(6.) Kepada pengikutnya lagi (Thomas ada) di Yerusalem (Mar_16:14-18; Luk_24:33-40; Yoh_20:26-28. Lihat juga, 1Kor_15:5).
(7.) Kepada penginjil yang sedang memancing di Laut Galilea. Dalam penampilan ini juga dicatatkan oleh Yohanes (John 21:1-23).
(8.) Kepada yang sebelas, dan seterusnya kepada yang lain sekitar 500, dan di tempat ramai di wilayah Galilea (1Kor_15:6; bandingkan Mat_28:16-20).
(9.) Kepada Yakobus, tetapi dengan cara tanpa diduga (1Kor_15:7).
(10.) Kepada rasul-rasulnya sebelum keberangkatannya. Mereka menemaninya daripada Yerusalem sehinggalah ke Bukit Olive/Zaitun, dan disana mereka melihat dia berangkat “sehingga awan menutupi pandangan mereka” (Mar_16:19;Luk_24:50-52;Act_1:4-10). Perlu dititikberatkan bahawa ia adalah jelas berkaitan bahawa kebanyakan acara ini Raja kita membekalkan para penginjilnya dengan fakta kuat dan cukup tentang peluang bagi ujian terhadap fakta berkaitan dengan kebangkitannya. Dia berbicara kepada mereka secara bersemuka. Mereka menyentuh Dia (Mat_28:9; Luk_24:39; Yoh_20:27), dan dia sendiri makan roti bersama dengan mereka (Luk_24:42, Luk_24:43; Yoh_21:12, Yoh_21:13).
(11.) Sebagai tambahan diatas, penekanan harus dibuat terhadap menifestasi Kristus sendiri terhadap Saulus di Damaskus, yang telah bercakap dengannya melalui penampilan Penyelamat hidup (Kisah_9:3-9, Kisah_9:17; 1Kor_15:8; 1Kor_9:1). Ia sesuai seperti yang dicatatkan oleh Dr. Lukas (Kisah_1:3) bahawa kemungkinan / masih banyak penampilannya yang lain yang tidak dicatatkan.

Kebangkitannya telahpun dinubuatkan seperti oleh,
(1.) Tuhan Bapa (Maz_16:10; Kisah_2:24; Kisah_3:15; Rom_8:11; Efe_1:20; Kol_2:12; Ibr_13:20);
(2.) Oleh Kristus sendiri (Yoh_2:19; Yoh_10:18); dan
(3.) oleh Roh Kudus (1Pet_3:18).

Kebangkitannya ialah kesaksian awam Kristus yang telah disahkannya, dan beberapa bukti oleh Bapa menerimanya sebagai kerja pembelaannya. Ia adalah kemenangan keatas kematian dan kubur untuk kesemua pengikutnya. Pentingnya kebangkitan Kristus akan terlibat apabila kita pertimbangkan bahawa jika dia bangkit maka Injil mencatatkan yang benar, tapi jika tidak bangkita maka Injil dibuktikan menipu. Kebangkitannya daripada kematian mempertaruhkan pengorbanannya diterima. Justifikasi kita adalah dijamin denga kepatuhannya kepada kematian, dan dengan itu dia dibangkitkan daripada kematian (Rom_4:25). Kebangkitannya ialah bukti bahawa dia membuat pembelaan penuh terhadap dosa kita, bahawa pengorbanannya diterima sebagai kepuasan untuk pengadilan surgawi, dan darahnya sebagai tebusan kepada pendosa. Ini juga merupakan ikrar dan milik bagi kebangkitan untuk semua mereka yang mempercayainya (Rom_8:11; 1Kor_6:14; 1Kor_15:47-49; Phi_3:21; 1Yoh_3:2). Sebagimana Dia hidup, mereka juga harus hidup.
Ia membuktikan bahawa Dia sememangnya Anak Tuhan, sebagaimana telah jaya membuktikan tuntutannya (Yoh_2:19; Yoh_10:17). “Jika Kristus tidak bangkit, keseluruhan skim pembelaan ialah kegagalan dan penuh kecelakaan, dan kesemua ramalan dan penantian bagi hasil kemuliaannya bagi masa dan kekekalan, untuk manusia dan juga malaikat dalam pelbagai tahap dan kedudukan, dibuktikan sebagai gagasan yang tidak masuk akal. ‘
Tapi sekarang Kristus bangkit dari kematian, dan menjadi buah-pertama bagi mereka yang masih tidur ‘ Dengan itu Alkitab adalah benar bermula daripada Kejadian sehinggalah kepada Wahyu. Kerajaan kegelapan sudah dijatuhkan, Satan telah dibuang dari surge, dan kemenangan sebuah kenyataan terhadap kesalahan, bagi yang baik terhadap yang jahat, bagi kebahagiaan terhadap angan-angan telah selama-lamanya terjamin.” Hodge.

Dengan rujukan laporan yang dilakukan oleh tentera Roma bahawa ia akan disuap (Mat_28:12-14) untuk mengedarkan penekanan terhadap kebangkitan Kristus, “pengikutnya akan datang pada malam hari dan akan mengambilnya apabila kita tidur,” Sarjana Matthew Henry dalam “Komentarinya,” terhadap Yoh_20:1-10, menyelesaikan tuntutan, “Kain-Kubur yang dipakaikan kepada Kristus dijumpai dalam susunan yang baik, yang bertindak sebagai bukti bahawa badannya tidak ‘dicuri sementara askar tersebut tidur.’ Pencuri bagi kubur tersebut dikenalpasti untuk membawa lari “pakaian” dan meninggalkan badan; tapi tidak satupun yang mengambil ‘badannya’ dan meninggalkan pakaian, terutama ketika Dia dalam keadaan ‘linen terbaik’ dan baru (Mar_15:46). Sesiapa sahaja semestinya membawa badannya dengan pakaiannya sekali daripada bertelanjang. Atau jika mereka mencurinya juga tentu tiada kebahagiaan/ketenangan orang yang melakukannya.”
Menurut Dr. Gary Habermas sekurang-kurangnya ada dua belas fakta sejarah yang harus diakui bahkan oleh sarjana-sarjana bukan Kristian:
1. Yesus mati di atas salib.
2. Dia dikuburkan.
3. Kematian-Nya menyebabkan murid-muridnya kecewa dan putus asa.
4. Kubur Yesus ditemukan dalam keadaan kosong beberapa hari kemudian.
5. Para murid percaya bahawa mereka melihat Yesus yang bangkit.
6. Selepas itu, para murid berubah dari ragu-ragu menjadi orang-orang percaya yang berani.
7. Berita ini adalah inti pemberitaan Injil dalam gereja awal.
8. Berita ini diberitakan di Yerusalem.
9. Sebagai hasilnya, gereja lahir dan bertumbuh.
10. Hari kebangkitan (hari Minggu) menggantikan hari Sabath (hari Sabtu) sebagai hari utama untuk beribadat.
11. Thomas, seorang skeptik, bertaubat ketika dia percaya bahawa dia melihat Yesus yang bangkit.
12. Paulus, musuh orang-orang Kristian, bertaubat setelah mengalami pengalaman yang dia percayai sebagai kemunculan Yesus yang bangkit.

Menurut International Standard Bible Enclopedia terdapat 8 bukti yang boleh dibuat asas kajian tentang bukti-bukti kebangkitan Yesus iaitu meliputi:

1. Bukti pertama: Yesus yang hidup
2. Bukti Kedua: Kubur yang kosong
3. Bukti Ketiga: Transformasi yang dialami pengikutnya
4. Bukti Keempat: Kewujudan gereja primitif
5. Bukti Kelima: Kesaksian Paulus
6. Bukti Keenam: Rekod dalam Injil
7. Rumusan dan penutup
8. Teologi tentang kebangkitan

Bahkan jikalau ada orang yang menolak daftar yang teliti ini, hanya beberapa daripada fakta-fakta sejarah ini yang perlu untuk membuktikan kebangkitan dan kebolehyakinan kitab injil: penyaliban Yesus, kubur yang kosong dan kemunculan Yesus kepada pengikutnya. Sekalipun ada beberapa teori yang mampu meneka satu atau dua fakta-fakta di atas, hanya kejadian kebangkitan Yesus Kristus yang dapat menjelaskan semuanya.

Para pengkritik mengakui bahawa para murid mendakwa bahawa mereka melihat Yesus yang bangkit. Baik tipu muslihat mahupun pengkhayalan tidak dapat mengubah peribadi murid-muridnya sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kebangkitan Yesus. Pertama sekali, apa keuntungannya bagi mereka? Agama Kristian bukan iman yang diterima baik pada waktu itu dan mereka tidak akan memperolehi keuntungan secara kewangan.

Kedua, pembohong-pembohong tidak akan mahu berkorban demi apa yang mereka percaya. Tidak ada penjelasan lebih baik mengenai kerelaan para murid untuk mati secara kejam demi iman mereka selain dari kebangkitan Yesus Kristus. yang sahih. Betul banyak orang yang mati untuk kebohongan yang mereka anggap sebagai benar, namun tidak ada orang yang bersedia mati untuk apa yang mereka ketahui sebagai tidak benar.
Kesimpulan, Kristus mendakwa bahawa Dia adalah Yahweh, Dia adalah Tuhan, bukan hanya dewa, namun Tuhan yang sejati, para pengikut-Nya percaya kepadaNya dan mengaku Dia sebagai Tuhan. Kristus membuktikan dakwaan-Nya bahawa Dia adalah Tuhan melalui mukjizat-mukjizat, dan kebangkitan-Nya daripada kuasa maut itulah bukti yang terpenting, yang telah mengubah dunia. Tidak ada hipotesis lain yang dapat menjelaskan fakta-fakta ini dan tiada keraguan untuk mempercayai bahawa Yesus ialah Kristus.
Artikel Terkait:
Resurrection in English Language — By: Dr Barnes
The chapter may be regarded as divided into four parts, and four questions in regard to the resurrection are solved:
1. Whether there is any resurrection of the dead? 1Co. 15:1-34.
2. With what body will the dead rise? 1Co. 15:35-51.
3. What will become of those who shall be alive when the Lord Jesus shall come to judge the world? 1Co_15:51-54.
4. What are the practical bearings of this doctrine? 1Co_15:55-58.

I. The dead will be raised; 1Co. 15:1-34. This Paul proves by the following arguments, and illustrates in the following manner:
(1) By adducing reasons to show that Christ rose from the dead; 1Co_15:1-11;
(a) From the Scripture; 1Co_15:1-4.
(b) From the testimony of eyewitnesses; 1Co_15:5-11.
(2) By showing the absurdity of the contrary doctrine; 1Co. 15:12-34:
(a) If the dead do not rise, it would follow that Christ has not risen; 1Co_15:13.
(b) If Christ is not risen, he is preached in vain, and faith is reposed in him for nothing; 1Co_15:14.
(c) It would follow that the apostles would be false witnesses and wicked people; whereas, the Corinthians had abundant reason to know the contrary;
(d) The faith of the Corinthians must be vain if he was not risen, and they must regard themselves as still unpardoned sinners, since all their hope of pardon must arise from the fact that his work was accepted, and that he was raised up; 1Co_15:16-17.
(e) If Christ was not risen, then all their pious friends who had believed in him must be regarded as lost; 1Co_15:18.
(f) It would follow that believers in Christ would be in a more miserable condition than any others, if there was no resurrection; 1Co_15:19.
(g) Baptism for the resurrection of the dead would be absurd and in vain, unless the dead arose; it would be vain to be baptized with the belief, and on the ground of the belief that Christ rose, and on the ground of the hope that they would rise; 1Co_15:29.
(h) It would be in vain that the apostles and others had suffered so many toils and persecutions, unless the dead should rise; 1Co_15:30-32.

In the course of this part of his argument 1Co_15:20-28 Paul introduces an “illustration” of the doctrine, or a statement of an important fact in regard to it, thus “separating” the argument in 1Co_15:19 from the next, which occurs in 1Co_15:29. Such interruptions of a train of thinking are not uncommon in the writings of Paul, and indicate the “fullness” and “richness” of his conceptions, when some striking thought occurs, or some plausible objection is to be met, and when he suspends his argument in order to state it. This interjected portion consists of the following items:
(1) A triumphant and joyful assurance that Christ “had in fact risen;” as if his mind was full, and he was impatient of the delay caused by the necessity of slow argumentation; 1Co_15:19-20.
(2) He “illustrates” the doctrine, or shows that it is “reasonable” that the certainty of the resurrection should be demonstrated by one in human nature, since death had been introduced by man; 1Co_15:21-22. This is an argument from “analogy,” drawn from the obvious propriety of the doctrine that man should be raised up in a manner somewhat similar to the mode in which he had been involved in ruin.
(3) He states the “order” in which all this should be done; 1Co_15:23-28. It is possible that some may have held that the resurrection must have been already passed, since it depended so entirely and so closely on the resurrection of Christ; compare 2Ti_2:18. Paul, therefore, meets this objection; and shows that it must take place in a regular order; that Christ rose first, and that they who were his friends should rise at his coming. He then states what would take place at that time, when the work of redemption should have been consummated by the resurrection of the dead, and the entire recovery of all the redeemed to God, and the subjection of every foe.

II. What will be the nature of the bodies that shall be raised up? 1Co. 15:35-51.
This inquiry is illustrated:
(1) By a reference to grain that is sown; –1Co_15:36-38.
(2) By a reference to the fact that there are different kinds of flesh; 1Co_15:39.
(3) By a reference to the fact that there are celestial bodies and earthly bodies; 1Co_15:40.
(4) By the fact that there is a difference between the sun, and moon, and stars; 1Co_15:41,
(5) By a “direct statement,” for which the mind is prepared by these illustrations, of the important changes which the body of man must undergo, and of the nature of that body which he will have in heaven; –1Co_15:42-50. It is:
(a) Incorruptible; 1Co_15:42.
(b) Glorious; 1Co_15:43,
(c) Powerful; 1Co_15:43.
(d) A spiritual body; 1Co_15:44.
(e) It is like the body of the second man, the Lord from heaven; 1Co_15:45-50.
III. What will become of those who shall be alive when the Lord Jesus shall return to raise the dead?
Answer: They shall be changed instantly, and suited for heaven, and made like the glorified saints that shall be raised from the dead; 1Co_15:51-54.
IV. The practical consequences or influences of this doctrine; 1Co_15:55-58;
(1) The doctrine is glorious and triumphant; it overcame all the evils of sin, and should fill the mind with joy; 1Co_15:55-57.
(2) It should lead Christians to diligence, and firmness of faith, and patience, since their labor was not to be in vain; 1Co_15:58.

And so we return to a consideration of the various lines of proof. Taking them singly, they must be admitted to be strong, but taking them altogether, the argument is cumulative and sufficient. Every effect must have its adequate cause, and the only proper explanation of Christianity today is the resurrection of Christ. Thomas Arnold of Rugby, no ordinary judge of historical evidence, said that the resurrection was the “best-attested fact in human history.” Christianity welcomes all possible sifting, testing, and use by those who honestly desire to arrive at the truth, and if they will give proper attention to all the facts and factors involved, we believe they will come to the conclusion expressed years ago by the Archbishop of Armagh, that the resurrection is the rock from which all the hammers of criticism have never chipped a single fragment (The Great Question, 24).
Bibliography:
Orr, The Resurrection of Jesus, 1908; W. J. Sparrow Simpson, The Resurrection and Modern Thought; Westcott, The Historic Faith and The Gospel of the Resurrection. Very full literary references in Bowen, The Resurrection in the New Testament, 1911, which, although negative in its own conclusions, contains a valuable refutation of many negative arguments.

Advertisements

November 25, 2008 - Posted by | TEOLOGI-KEMATIAN DAN KEBANGKITAN YESUS |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: