KULIAH IMAN 2

Just another WordPress.com weblog

Alkohol direkomendasikan lebih baik dari air?

Alkohol direkomendasikan lebih baik dari air?

(b) “Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah.” (1 Timotius 5: 23). KUTIPAN: Ahmed Deedat (Cit Combat)

CONTOH JAWAPAN:

Seperti yang telah dijelaskan di atas, anggur mempunyai kebaikan jika digunakan dengan betul. Rasul Paulus menyarankan Timotius supaya meminum air yang telah ditambah dengan sedikit anggur. Ini kerana pencernaan Timotius terganggu dan tubuhnya sering lemah. Sekali lagi dalam ayat ini tidak disarankan untuk menggunakan minuman keras untuk suka-suka mahupun tanpa tujuan tertentu. Sama halnya dengan dadah, kebaikannya ialah mengubati penyakit tetapi kalau disalah-guna ia akan membawa bahaya kepada diri dan orang lain, apalagi Tuhan –Jelasnya, manusialah yang memilih kebinasaan mereka kerana Tuhan memberi ubat bagi penyakit tetapi yang mengubah, membinasakan, malah menyalahgunakan ialah manusia. Sungguhpun begitu, ianya tidak dapat disalah-tafsir kerana terdapat beza wain dari segi jenis, malah kategorinya:

Mengenali kata akar wine atau wain

a)sumber Hebrew/Ibrani “yayin”

i. The Jewish Encyclopedia(1906) 3 kategori iaitu a)yayin mi-gat (gleukos-wine baru diperah), b)yayin yashan (old wine) dan c) yayin meyushshan (very old wine).1

ii. Encyclopedia Judaica(1971) juga 3 kategori a)Yayin mi-gat (wine from the vat;sahn 70a), b)yayin yasan (old wine), c) yayin noshan (very old wine).

iii. Rabbi Hanina B.Kahana mengatakan :berapa lamakah ia dipanggil wine baru?”dengan mengatakan.’Sebagaimana pada awalnya melalui penapaian…dan berapa lamakah ia melalui peringkat pertama? Tiga hari.”

iv. Louis Ginzberg, 1923 “A Response to the Question whether unfermented Wine may be used in Jewish Ceremonies” (Professor Talmud, Jewish Theological Seminary of America), mengutipkan Baba Bathra 97a, dimana Rabbi Hiyya membincangkan tentang wine baru boleh digunakan dalam Kiddush (Perayaan Yahudi) dengan menyatakan : sejak wine(yayin) daripada perahan digunakan untuk upacara pemujaan menggunakan wine/air anggur bedi’abad, ianya diterimapakai oleh kiddush lekatehillah.

v. Dalam buku Robert Teachout., 1979, ms 349-358. Sebanyak 141 rujukan yayin dalam perjanjian lama, 71 rujukan yayin merujuk kepada yayin belum ditapai dan 70 adalah yayin ditapai.

b)sumber latin ”vinum”

i. Thesaurus Linguae Latinae(1740) – “Aigleuces vinum (sweet wine), Defrutum vinum (boiled wine) kedua-duanya adalah wain belum ditapai,.

ii. Marcus Cato, dlm. “On Agriculture” 147, 1. -jus anggur dipanggil sebagai” vinum pendens”(wine still hanging on the grapes).”

Iii. Pliny( A.D 24-79)dlm. “Natural History”-a)boiled wine sapa dan defrutum dalam vinum dulce(dipanggil sweet wine) . b)wain belum ditapai seperti semper mustum (permanent must), passum (raisin wine) dan miletetes (wine madu).

iv. W.Robertson, “Phraseologia Generalis”(1693) – kata latin mustum = wain baru dan ayat vinum pendens sebagai wine masih dalam pokok atau buah” wine yet on tree”.

V. Dr. Thomas Aquinas. Dlm. “Summa Theologica” –mustum sebagai jus anggur “boleh digunakan untuk Eucharis kerana ia tersedia sebagai wain spesifiknya berkualiti(speciem vini).

c). sumber Greek-SeptuagintaOinos”

Dalam perjanjian baru septuaginta contohnya frasa “oinos neos” adalah sama ada ditapai atau yang belum ditapai. Terjemahan “asis” menunjukkan wain belum ditapai.

i.Komentari Ernest Gordons,(1947)- jus anggur,tirosh diterjemahkan 33 kali dari ayat Greek Oinos, tidak dijelaskan maksud wain. Septuaginta menggunakan oinos untuk menterjemah kata Ibrani untuk jus anggur sebagai tirosh dan ianya sama dengan gleukos contohnya dalam newly wine (Job 32:19).

Young’s Literal Translation of the Bible- mengatakan ayat Keluaran 12;14,19 sebagai berikut; …untuk seseorang makan benda ditapai dari hari pertama hingga hari ketujuh , orang itu akan dikeluarkan dari bangsa Israel…apa sahaja ditapai janganlah makan dan di tempat tinggalmu janganlah makan “leavened things” Keluaran 12;8,39 & Deut 16;13, dimana perintah untuk makan roti tidak beragi diberi sebelum bertolak dari Mesir. Yesus memaksudkan ragi(untuk menapai jus anggur/membuat wain) adalah simbol dosa atau korupsi moral(Matt 16:6 &12),. 1 Timotius 5: 23 dengan itu hanyalah untuk kegunaan kesihatan(baik) dan dengan itu tidak bercanggah kerana dalam ayat lain Paulus sendiri mengatakan“pemabuk tidak akan masuk kerajaan surga” (1 Kor 5:7-8).

Kesimpulannya, beza tersebut sahaja sudah cukup menunjukkan untuk apa kegunaannya, tetapi bukan untuk disalahgunakan. Tuhan Yesus sendiri mencipta wain kerana dia tahu wain adalah baik, melainkan diubahsuai untuk disalahgunakan. Quran. 2:219 sendiri menyetujui, “dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya“. Kerana alasan itulah makan Alkitab mengatakan pemabuk tidak akan memasuki kerajaan Surga.

CIT COMBAT:

Apa yang dikatakan para peminum alkohol yang anonim?

(c) “Alkohol adalah perbuatan syaitan ….” (Al-Qur’an – Al-Maidah 5: 90).

CONTOH JAWAPAN:

Ayat Al-Quran yang lengkap adalah,

Quran. 5:90 – Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Tetapi apa yang menarik adalah kita menjumpai ayat lain dalam Al-Quran seperti ini:

Quran. 2:219 – Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah:”Yang lebih dari keperluan“. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir…

Kenapa khamar dan judi yang merupakan perbuatan syaitan dikatakan mempunyai manfaat?

Satu lagi ayat menarik adalah:

Quran. 47:15—Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring…

Juga contoh lain, dalam Quran terdapat janji bahawa mereka akan diberi wain tulen (Surah 83:25) di Surga, contohnya, Zanjabil akan menambahkan tarikan terhadap wain (Surah 76:17), Tasnim sebagai jenama wain (Surah 83:27), wain dicampur dengan kafur (Surah 76:5). Ini jelasnya bercanggah dengan konsep Alkitab yang dengan jelas melarang bahawa pemabuk tidak akan memasuki kerajaan Surga (1 Korintus 6:9-10). Bagaimana hasil kerja syaitan boleh menyusup masuk ke dalam syurga?

Advertisements

November 26, 2008 - Posted by | GEREJA WANITA ALKOHOL BERHALA |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: